Klasy wzmacniaczy audio

Każdy wzmacniacz można porównać względem siebie nie tylko na podstawie parametrów technicznych, czy ceny. Podstawowym kryterium, według którego można podzielić wzmacniacze są klasy. Klasy są kryterium, które opisują zależność pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym wzmacniacza. Zależność tę opisuje kąt przewodzenia, a więc pewien odcinek czasu, podczas którego w jednym okresie sygnału wejściowego, aktywny element wzmacniacza znajduje się w stanie przewodzenia. Jedną z metod ustalenia klasy wzmacniacza jest określenie punktu spoczynkowego pracy lampy lub tranzystora.

Punktem pracy w tym przypadku należy określić stan w jakim znajdują się lampa lub tranzystor, w momencie w którym na wejściu nie jest podany żaden sygnał.

Dzielimy wzmacniacze na klasy

 • W przypadku wzmacniaczy klasy A, tranzystor przewodzi sygnał nieustannie. Dzięki temu sygnał nie jest zniekształcony. Wzmacniacze klasy A charakteryzuje bardzo dobra liniowość. Niestety skutkiem ubocznym tych wzmacniaczy jest mała sprawność.

  Wzmacniacze klasy A mogą zawierać tylko jeden element w postaci lampy i tranzystora lub grupy elementów połączone równolegle np. układ Single-Ended.

 • Wzmacniacze klasy B w porównaniu do wzmacniaczy klasy A charakteryzuje bardzo dobra sprawność. Niestety wiąże się to z dość dużymi zniekształceniami podczas wzmacniania części przebiegów, w których jeden element kończy przewodzenie, a drugi go zaczyna. We wzmacniaczach klasy B element aktywny przechodzi wyłącznie przez połowę okresu sygnału wejściowego.

 • Wzmacniacze klasy AB są konfiguracją pośrednią między wzmacniaczem A i B. We wzmacniaczach klasy AB każdy z elementów przewodzi przez okres dłuży niż połowa okresu, jednak nie nieustannie. Wzmacniacze klasy AB charakteryzuje bardzo dobra sprawność.
 • Wzmacniacze klasy C są wyposażone w elementy, które przewodzą mniej niż połowę okresu. Dzięki temu pozwalają na osiągnięcie wysokiej sprawności, ale jednocześnie dużych zniekształceń, przez co nie są wykorzystywane m.

  in. do wzmacniania akustycznego sygnału audio.

 • Wzmacniacze klasy D są nazywane wzmacniaczami cyfrowymi lub inaczej impulsowymi. Wzmacniacze klasy D zapewniają minimalne straty mocy.
 • Oprócz powyżej opisanych klas, sami producenci sprzętu bardzo często w nazwach modeli wzmacniaczy stosują kombinacje słowne mające na celu wskazanie klasy sprzętu.

  Za przykład mogą posłużyć zapisy typu super A, class AA, czy new class A. Warto jednak mieć świadomość, że praktycznie zapisy te nie mają żadnego znaczenia.

.